Komandas

Vīriešu komandas

1. Latvijas Universitāte

2. Rīgas Tehniskā universitāte

3. Daugavpils Universitāte

4. Rīgas Stradiņa universitāte

5. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Sieviešu komandas

1. Latvijas Universitāte

2. Rīgas Tehniskā universitāte

3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija