Laika līnija

  • 23.oktobris - 1.pieteikšanās termiņš
  • 13.novembris - 2.pietiekšanās termiņš
  • 20.novembris - provizoriskās sacensību izspēles kārtības un spēļu kalendāra izsludināšana
  • 1.decembris - spēlētāju pieteikšanas termiņš
  • 1.decembris - sac.izsp.kārtības un spēļu kalendāra gala versijas izsludināšana
  • 9.-10.decembris - 1.posms, vieta un datums tiks precizēts šīs nedēļas laikā.
  • 15.janvāris - dalības maksas 2.daļas termiņš