Laika līnija

 • 08.11.2017. Pirmais pieteikšanās un dalības maksu (15 EUR)
  • jāiesniedz aizpildīta Komandu pieteikuma veidlapa
  • jāsamaksā pilna dalības maksa
 • 15.11.2017. Otrais pieteikšanās un dalības maksu (25 EUR)
  • jāizpilda tie paši pieteikšanās nosacījumi, kas pirmajā termiņā
 • 20.11.2017. Izsūtīts spēļu grafiks un sacensību izspēles kārtība
 • 20.11.2017. Spēlētāju pieteikuma iesniegšanas termiņš
 • 24.11.2017. Sacensības