Laika līnija

 • 09.11.2018. Pirmais pieteikšanās un dalības maksu (15 EUR)
  • jāiesniedz aizpildīta Komandu pieteikuma veidlapa
  • jāsamaksā pilna dalības maksa
 • 16.11.2018. Otrais pieteikšanās un dalības maksu (25 EUR)
  • jāizpilda tie paši pieteikšanās nosacījumi, kas pirmajā termiņā
 • 20.11.2018. Izsūtīts spēļu grafiks un sacensību izspēles kārtība
 • 20.11.2018. Spēlētāju pieteikuma iesniegšanas termiņš
 • 22.11.2018. Sacensības