Laika līnija

  • 17.04. - Pieteikšanās un iepriekšēju pieteikumu apstiprināšanas termiņš
  • 24.04. - Spēļu grafika un sacensību izspēles kārtības izsūtīšana
  • 26.04. - Spēlētāju pieteikumu iesūtīšanas termiņš
  • 29.04. - Sacensības