Laika līnija

 • 11.01.2019. Pirmais pieteikšanās (maksājumu veicot līdz 11.01., dalības maksa - 10 EUR)
  • jāiesniedz aizpildīta Komandu pieteikuma veidlapa
  • jāsamaksā dalības maksa
 • 16.01.2019. Otrais pieteikšanās un dalības maksu (20 EUR) termiņš
  • jāizpilda tie paši pieteikšanās nosacījumi, kas pirmajā termiņā
 • 21.01.2019. Izsūtīts spēļu grafiks un sacensību izspēles kārtība
 • 21.01.2019. Spēlētāju pieteikuma iesniegšanas termiņš
 • 26.01.2019. Sacensības