Naktsmītnes

Šobrīd zināmie naktsmītņu varianti:

  • Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīca.  2vietīgas istabas, 10 EUR/cilvēks. Pieejamas ~25 vietas,  Iveta Grīnberga, 26651033.
  • Kocēnu Sporta nama dienesta viesnīca. 4/6vietīgas istabas, 9EUR/cilvēks. PIeejamas ~45 vietas
Vēl tiek meklēts:
  • lētākss variants (max 2-3eur/cilvēka), kāda sporta zāle, kur ar matracīšiem varēs gulēt

 

Informācija tiks papildināta..