Prasības sporta speciālistiem

Latvijas Frisbija federācija izvirza sekojošus papildus kritērijus frisbija trenera sertifikāta iegūšanai:

  • C kategorija: Papildus ir iekļaujams beigu eksāmens, kas pārbauda pretendenta zināšanas frisbijā.
  • B kategorija:
    1. ja pretendentam ir C kategorijas frisbija trenera sertifikāts, tad pēdējo 5 gadu laikā ir jābūt trenējušam komandu, kas piedalās LČ (Latvijas Čempionātā) vai arī valsts izlasi.
    2. ja pretendents neatbilst pirmā punkta prasībām, tad papildus jānokārto atbilstošu eksāmenu, kas pārbauda pretendenta zināšanas frisbijā.
  • A kategorija: Pēdējo 5 gadu laikā ir jābūt trenējušam valsts izlasi vai arī komandu, kas piedalījusies EFDF(Eiropas Frisbija federācija) vai WFDF(Pasaules Frisbija federācija) rīkoto čempionātu finālturnīros.

 

Frisbija trenera resertifikācijas gadījumā, 10 stundām no apgūtajām 60 stundām tālākizglītības programmās jābūt par frisbiju.

Vēstule par papildus kritērijiem