Rezultāti 2008

Vieta

Komandas nosaukums

1. Liepājas Universitāte (LiepU)
2. Latvijas Universitāte (LU)
3. Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga1)
4. Rīgas Tehniskā universitāte 1  (RTU1)
5. MIX 1
6. Vidzemes Augstskola 1 (ViA1)
7. MIX 2
8. Rīgas Ekonomikas augstskola 2 (SSE Riga2)
9. Rīgas Tehniskā universitāte 2  (RTU2)
10. Vidzemes Augstskola 2 (ViA2)