Rezultāti 2009

Vieta

Komandas nosaukums

1. Latvijas Universitāte (LU)
2. Liepājas Universitāte 2 (LiepU2)
3. Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga)
4. Rīgas Tehniskā universitāte 2  (RTU)
5. Rīgas Tehniskā universitāte 1 (RTU1)
6. Liepājas Universitāte 1 (LiepU1)
7. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)
8. Ventspils RTU filiāle (VeRTU)
9. Ventspils Augstskola (VeA)
10. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
11. Vidzemes Augstskola (ViA)
12.

Rīgas Tehniskā universitāte 3 (RTU3)

Spēlētāju individuālās nominācijas:
Jēkabs Endziņš (Rīgas Ekonomikas augstskola) - vērtīgākais spēlētājs
Krīstīne Vanaga (Ventspils Augstskola) - vērtīgākā spēlētāja