Rezultāti 2010

Zēnu grupa:

VietaApļa spēlesSkolas nosaukums
Pilsēta
1. 1. Ogres 1. vidusskola
Ogre
2. 2. Ventspils 6. vidusskola
Ventspils
3. 4. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Rīga
4. 3. Ventspils 4. vidusskola
Ventspils
5. 5. Ventspils 5. vidusskola
Ventspils
6. 6. Salaspils 1. vidusskola Salaspils
7. 8. Lielvārdes vidusskola
Lielvārde
8. 7. Ventspils 20. Profesionālā vidusskola Ventspils

 

Meiteņu grupa:

Vieta

Skolas nosaukums

Pilsēta
1. Salaspils 1. vidusskola
Ventspils
2. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Salaspils
3. Ogres Ģimnāzija
Ogre
4. Ventspils 5. vidusskola
Ventspils
5. Ventspils 6. vidusskola Ventspils
6. Ventspils 4. vidusskola Ventspils
7. Lielvārdes vidusskola
Rīga

 

Sīkāks rezultātu apkopojums